Zmluvy a právne podania

Na základe Vašich požiadaviek pre Vás zabezpečíme:

  • všetky typy zmlúv upravených Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom podľa Vašich konkrétnych potrieb
  • právne úkony a právne podania podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákonníka práce a Občianskeho súdneho poriadku

Ponúkame Vám neporovnateľne nižšie ceny s cenami za tieto úkony účtovanými a bez ohľadu na výšku predmetu sporu alebo hodnotu predmetu.
copyright © 2010 K&B PARTNERS GROUP