K&B PARTNERS GROUP

Táto obchodno - investičná a konzultačná skupina sa zaoberá najmä obchodovaním s nehnuteľnosťami na Slovensku a v zahraničí prostredníctvom dcérskej spoločnosti K&B Partners, s.r.o. .

Súčasne v spolupráci s našimi ďalšími dcérskymi spoločnosťami K&B SPORTS, s. r. o., TRYES, a.s., VENDUE, s.r.o. a Vydavateľstvo VINY, s.r.o., GWT, s.r.o. a ITT EUROPE, s.r.o., patriacimi do skupiny K&B PARTNERS GROUP pre Vás zabezpečíme portfólio služieb od komplexnej správy nehnuteľností (vrátane facility a property managementu), cez vykonanie dobrovoľných dražieb, e-shop, IT business, ako aj vydavateľskú činnosť.

Náš tím je tvorený skupinou skúsených odborníkov, ktorí uznávajú hodnoty a princípy, ako sú čestnosť, serióznosť, úprimnosť, priame jednanie bez zavádzania a mnohé iné.

Ostatné služby

Pre našich klientov ponúkame okrem služieb poskytovaných našimi dcérskymi spoločnosťami nasledovné služby:
copyright © 2010 K&B PARTNERS GROUP