Zakladanie obchodných spoločností, ich zmeny a rušenie

Na úseku Obchodného registra Vám zabezpečíme:

  • spracovanie spoločenskej zmluvy
  • spracovanie tlačív na získanie živnostenského listu a koncesnej listiny
  • spracovanie návrhu na zápis do obchodného registra
  • spracovanie zmien a doplnkov spoločenskej zmluvy
  • spracovanie všetkých zmien, ktoré sa povinne zapisujú do Obchodného registracopyright © 2010 K&B PARTNERS GROUP