REAL ESTATE MEDIA PROMOTION

Autorom projektu REAL ESTATE MEDIA PROMOTION je jedna z divizii skupiny, a to K&B MEDIA.

Tento projekt bol vytvorený za pomoci uznávaných odborníkov v oblasti mediálnej reklamy, marketingu a PR. Jeho cieľom je zefektívnenie predaja najmä veľkých developerských projektov. Nezameriava sa na predaj spotrebného tovaru, je špecializovaný na predaj nehnuteľností. Aj v tom spočíva jeho jedinečnosť.

Tento projekt zahrňuje nové, inovatívne metódy využitia médií na predaj nehnuteľností, zohľadňuje všetky faktrory ovplyvňujúce predaj nehnuteľností. Prostredníctvom nás získate tretí rozmer predaja.


How it ALL works?

  1. Stretnutie so zástupcom divizie K&B MEDIA
  2. Prezentácia projektu zo strany zákazníka
  3. Spracovanie návrhu Vášho REMP
  4. Schválenie REMP zo strany zákazníka
  5. Spustenie REMP

Naším heslom je:

... you know how to build, WE KNOW HOW TO SELL

Vhodnou kombináciou rôznych druhov médií priblížime Váš projekt Vašim zákazníkom.

Využite naše služby a zaistíme Vám, že Vaše finančné prostriedky na podporu predaja Vášho projektu budú využité účelne a efektívne.

Kontaktujte nás a presvedče sa sami o našej výnimočnosti.
copyright © 2010 K&B PARTNERS GROUP