Vymáhanie neoprávnene fakturovaných trov exekučného konania od exekútorov

Zaplatili ste súdnemu exekútorovi svoj dlh a jeho trovy z vlastnej iniciatívy, alebo “pod tlakom” hrozby vykonania exekúcie hnuteľného alebo nehnuteľného majetku?

Zaplatili ste súdnemu exekútorovi svoj dlh a jeho trovy na splátky a máte o splátkach doklady?

Zaplatili ste súdnemu exekútorovi svoj dlh alebo jeho časť pred dražbou ktorú musel z dôvodu zaplatenia zrušiť?

Ak ste použili niektorý z vyššie uvedených postupov a zaplatili ste exekútorovi 20% odmenu, obráťte sa na nás.

Vymôžeme Vám to, o čo Vás exekútor pripravil nesprávnym úradným postupom.

Prvým úspechom v snahe donútiť súdnych exekútorov k dodržiavaniu zákona je rozsudok Okresného súdu, ktorý však v dobe uverejnenia na stránke (30.07.2008) nie je právoplatný, pretože odporcovi ešte neuplynula lehota na odvolanie. Dúfame, že odporca podá odvolanie, aby sme získali rozhodnutie vyššieho súdu čo zvýši silu našich argumentov o protizákonnom postupe mnohých exekútorov pri účtovaní svojich trov exekúcie na úkor občanov.
copyright © 2010 K&B PARTNERS GROUP